105170404
2022-07-17T03:30:53Z
Em chào thầy cô,

Em tên là: Nguyễn Hữu Đức Huy
MSSV: 105170404
Lớp: 17TDHCLC1

Lí do: Em đã hoàn thành xong 2 học phần GDTC là: GDTC 3 BR Nam (mã HP: 0130121.2110.20.88C) và Giáo dục thể chất 2 (Mã HP: 0130021.2110.20.90C) nhưng em vẫn chưa thấy điểm được cập nhật trên trang sinh viên ạ. Em kính mong thầy cô xem xét và hồi âm, em xin cảm ơn!