106180033
2022-07-24T13:13:19Z
Kính gửi thầy cô trường đại học Bách khoa Đà Nẵng. Em tên là Nguyễn Phước Anh Minh, sinh viên lớp 18DT1, học khoa ĐT-VThông, ngành Viễn thông
Em viết mail này với mục đích xin trường hiển thị trong trang Dk4.dut.udn.vn những môn nằm trong danh sách học phần thay thế của khoa đã cập nhật, đó là 2 môn:
Kỹ thuật điện tử viễn thông K2018_KTVT: Đồ án Điện tử thông tin : Mã HP: 1060983. Được thay mới bằng môn PBL 2: Thiết kế mạch điện tử : Mã HP: 1063370 ( của K20 hệ CTTT kì 1 năm 2022/2023)
Kỹ thuật điện tử viễn thông K2018_KTVT: Kỹ thuật Truyền hình: Mã HP: 1061320. Được thay mới bằng môn Chuyên đề Kỹ thuật viễn thông : Mã HP: 1063180 ( của K19 hệ CLC kì 1 năm 2022/2023)
Đây là 2 môn em cần phòng đào tạo mở cho em có thể đăng kí, em phải đăng kí được được 2 môn này mới hoàn thành xong chương trình để kì 2 năm 2022/2023 nhận đồ án tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô.