106180197
2022-07-25T02:30:46Z
Em tên: Nguyễn Quang Hiếu
Lớp sinh hoạt: 18N41
Mssv: 106180197
Hiện tại trên trang dk4 của em không hiện đủ các học phần thay thế nên đến hiện tại em mới đăng ký được 8 tín chỉ (có nhiều môn em chưa học mà khi ấn vào hiển thị toàn bộ học phần thì không có), mong trường xem giúp em lại tài khoản của em để em đăng kí thêm các học phần còn thiếu để em nhanh chóng việc hoàn thành các học phần và ra trường ạ.

Em xin chân thành cảm ơn nhà Trường đã đọc bài này của em, mong sớm được phản hồi từ nhà Trường ạ.