106180197
2022-07-27T09:39:15Z
Xin chào Khoa ĐTVT, phòng Đào tạo và Nhà Trường,
Em tên: Nguyễn Quang Hiếu
Lớp 18DTCLC
MSSV: 106190197

Hiện tại hôm thứ 3 vừa rồi (26/07/2022) em có lên gặp Cô phòng đào tạo và trao đổi với cô Diễm (Khoa ĐT-VT) thì được biết hôm nay Trường sẽ mở tài khoản đăng kí dk4 cho em để đăng kí thêm các học phần thay thế nhưng hiện tại em không thể đăng kí được, trong trang dk4 thông báo với em thì đây không phải là thời điểm để đăng kí tín chỉ. Nên em viết bài này mong muốn Trường có thể xem xét mở đăng kí cho em các môn:

1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (mã học phần: 1023750)
2. PBL2: thiết kế mạch điện tử (mã học phần: 1063370)
3. Vật lí 1 (mã học phần: 3050011)
4. Xử lí số tín hiệu (mã học phần: 1063640)
5. Chuyên đề hệ thống máy tính (mã học phần: 1063200)
6. Kĩ thuật vi xử lý (mã học phần: 1062290)
7. Kỹ thuật mạch điện tử (mã học phần: 1062343)
9. Kỹ thuật lập trình (mã học phần: 1060143)
10. Thực tập công nhân (mã học phần: 1062043)

Em rất mong nhà Trường có thể mở lớp đăng kí này để em có thể sớm hoàn thành chương trình học để ra trường.
Chân thành cảm ơn nhà Trường, Phòng Đào tạo và Khoa đã đọc.