102170232
2020-07-31T14:16:04Z
Em tên là Phan Thanh Hoàng Linh, lớp 17TCLC1. Cho em được hỏi là những bạn nộp trễ tiền học phí thì có được miễn giảm 5% tiền hỗ trợ covid 19 không ạ. Em xin cảm ơn
2020-08-01T10:13:53Z
Các bạn nộp trễ tiền học phí vẫn được nhà trường hỗ trợ các gói tài chính dịch covid em nhé!
102190338
2020-08-11T05:26:05Z