102210043
2021-11-02T23:41:20Z
Em là Nguyễn Ngọc Bảo Nhân, sinh viên lớp 21TCLC_Nhat1, mã số sinh viên 102210043. Từ tuần 14 (ngày 1/11) lớp em bắt đầu học GDTC1 nhưng vẫn chưa có ai được thêm vào nhóm học trên MS Team, mã lớp học phần 0130011.2110.21.16. Mong sự cô hỗ trợ sớm nhất từ thầy cô. Em xin cảm ơn