110170101
2022-06-10T02:55:32Z
Kính thưa phòng Đào tạo
Em tên là: Lê Phương Duy
Sinh viên lớp: 17X1B
MSSV: 110170101
Hiện em đã hoàn thành xong các học phần trong chương trình đào tạo, đủ điểm tích lũy và đã nộp đầy đủ các chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, chứng chỉ Giáo dục thể chất, chứng chỉ Ngoại ngữ Toeic và chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
Tuy nhiên đến tháng 8 mới đến đợt xét tốt nghiệp, vậy bây giờ em muốn xin xác nhận đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp có được không ạ và nếu được thì thủ tục như thế nào ạ.
Mong quý thầy cô giúp đỡ.
Em xin chân thành cám ơn!
Phòng Đào tạo
2022-06-13T07:34:17Z
Originally Posted by: 110170101 

Kính thưa phòng Đào tạo
Em tên là: Lê Phương Duy
Sinh viên lớp: 17X1B
MSSV: 110170101
Hiện em đã hoàn thành xong các học phần trong chương trình đào tạo, đủ điểm tích lũy và đã nộp đầy đủ các chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, chứng chỉ Giáo dục thể chất, chứng chỉ Ngoại ngữ Toeic và chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
Tuy nhiên đến tháng 8 mới đến đợt xét tốt nghiệp, vậy bây giờ em muốn xin xác nhận đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp có được không ạ và nếu được thì thủ tục như thế nào ạ.
Mong quý thầy cô giúp đỡ.
Em xin chân thành cám ơn!Chào em!
Em đã nộp đơn và Cô đã chuyển Thầy Lãnh đạo rồi em nhé.