121170016
2022-06-28T14:05:22Z
Kính gửi: Phòng công tác sinh viên và Hội Đồng
Em tên: Ngô Viết Quốc Hưng
Lớp: 17KTCLC1 - Khoa Kiến Trúc
Mssv: 121170016
Lý do: Em đã hoàn thành hết chương trình học tập và có đầy đủ các chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp để có thể xét tốt nghiệp vào đợt tháng 5/2022. Nhưng ở trong danh sách không đăng kí xét tốt nghiệp vì em bận việc riêng nên không vào đăng kí ở trường được. Em thấy ở danh sách xét học bổng khuyến khích học tập vừa công bố không có tên trong danh sách, mong các thầy cô xem xét lại trường hợp của em! [img=https://drive.google.com/file/d/1Mnc87YOILhLYzzoggfCLWwthAhiKccI3/view?usp=sharing] Em đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp nhưng chưa đăng kí tốt nghiệp, không có tên trong danh sách học bổng khuyến khích[/img]