102190157
2022-02-06T21:44:31Z
Kính gửi Phòng công tác sinh viên.
Em tên là Nguyễn Hữu Dự. Em muốn hỏi về quy trình cấp lại thẻ Sinh viên như thế nào ạ.Em cảm ơn.
2022-02-17T02:00:37Z
Originally Posted by: 102190157 

Kính gửi Phòng công tác sinh viên.
Em tên là Nguyễn Hữu Dự. Em muốn hỏi về quy trình cấp lại thẻ Sinh viên như thế nào ạ.Em cảm ơn.Chào em. Em vào trang sv.dut.udn.vn lập đơn xác nhận cấp lại thẻ sinh viên, sau đó em in ra dán ảnh và đem nộp trực tiếp tại phòng A 108 bàn số 2.
101210180
2022-10-13T08:39:07Z
Kính gửi Phòng công tác sinh viên.
Em tên là Trần Quốc Nam , mssv : 101210180
Em mới bị mất thẻ sinh viên , xin phép cho e hỏi qui trình cấp lại thẻ như nào ạ.
Em cảm ơn.
101210180
2022-10-13T08:40:11Z
Kính gửi Phòng công tác sinh viên.
Em tên là Trần Quốc Nam , mssv : 101210180
Em mới bị mất thẻ sinh viên , xin phép cho e hỏi qui trình cấp lại thẻ như nào ạ.
Em cảm ơn.
101210180
2022-10-14T01:24:05Z
Kính gửi : Phòng công tác sinh viên
Em tên Trần Quốc Nam , khoa cơ khí , lớp 21C1C , mssv : 101210180
Em mới bị mất thẻ sinh viên , em có lên trang sinh viên đề nghị cấp lại nhưng trang không phản hồi . Có thể khắc phục lỗi này giúp để em có thể làm thẻ sinh viên ạ.
Em cảm ơn.
101210180
2022-10-14T01:25:07Z
Kính gửi : Phòng công tác sinh viên
Em tên Trần Quốc Nam , khoa cơ khí , lớp 21C1C , mssv : 101210180
Em mới bị mất thẻ sinh viên , em có lên trang sinh viên đề nghị cấp lại nhưng trang không phản hồi . Có thể khắc phục lỗi này giúp để em có thể làm thẻ sinh viên ạ.
Em cảm ơn.