107170318
2022-11-30T05:14:43Z
Em là Bùi Thục Trinh, lớp học phần 17H2CLC1, mssv: 107170318. Hiện tại em không vào đăng nhập vào trang cá nhân của mình được mà không biết lý do tại sao. Khi em đăng nhập thì luôn hiện dòng chữ " kiểm tra lại tài khỏn và mật khẩu" dù trước đó em không hề đổi mật khẩu ạ.
Mong thầy cô hỗ trợ giúp em mở lại tài khoản trang cá nhân ạ.