101170209
2021-06-19T13:29:38Z
Kính thưa Thầy/Cô
Em là Nguyễn Trần Minh Tấn, Sinh Viên lớp 17CDT1.
Ở học kỳ hè năm học 2020-2021 em có đăng ký học phần Anh Văn A2.2 nhóm xx.92.
Hiện tại do dịch bệnh đang bắt đầu đợt dịch tiếp theo và có thể kéo dài thêm nhiều năm nữa.
Vì vậy mong nhà trường tổ chức giảng dạy học phần Anh Văn A2.2 online ạ.
Em xin cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2021-09-22T08:00:25Z
Chào em!
Trường sẽ mở lớp Anh văn A2.2 khi sinh viên khóa 2021 nhập học, căn cứ vào kết quả thi anh văn đầu vào của sinh viên K2021. Các em chờ thông báo trên trang sinh viên em nhé.
2023-04-06T01:48:53Z
Em đăng nhập trang sv.dut.udn.vn để gửi yêu cầu. Mật khẩu mới sau khi reset sẽ được hiển thị trên trang này sau tối đa là 24giờ.