103180219
2023-06-09T16:58:18Z
Em xin chào quý thầy cô!
Em là Hoàng Thế Tâm
Lớp: 18KTTT
MSSV: 103180219
Hiện tài khoản sinh viên của em đang bị khoá mà em không rõ lý do. Em cũng không có tên trong "danh sách sinh viên bị khoá wedsite". Mong thầy cô có thể giải quyết và mở khoá tài khoản giúp em!
Phòng Đào tạo
2023-06-28T05:56:34Z
Originally Posted by: 103180219 

Em xin chào quý thầy cô!
Em là Hoàng Thế Tâm
Lớp: 18KTTT
MSSV: 103180219
Hiện tài khoản sinh viên của em đang bị khoá mà em không rõ lý do. Em cũng không có tên trong "danh sách sinh viên bị khoá wedsite". Mong thầy cô có thể giải quyết và mở khoá tài khoản giúp em!Chào em em có thể chưa lấy giấy xác nhận và mật khẩu quá 6 tháng kg đổi cũng bị khoá em nhé.