101220257
2023-08-02T02:04:16Z
Kính gửi Thầy/Cô phòng đào tạo
Em tên: Nguyễn Duy Đạt
MSV:101220257

Hiện các lớp TN sức bền vật liệu phù hợp với TKB đã hết slot. Nên em đk dự bị lớp 1033080.2310.22.05B mong thầy cô hỗ trợ xét duyệt giúp em với ạ

Em xin chân thành cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2023-08-02T02:57:20Z
Originally Posted by: 101220257 

Kính gửi Thầy/Cô phòng đào tạo
Em tên: Nguyễn Duy Đạt
MSV:101220257

Hiện các lớp TN sức bền vật liệu phù hợp với TKB đã hết slot. Nên em đk dự bị lớp 1033080.2310.22.05B mong thầy cô hỗ trợ xét duyệt giúp em với ạ

Em xin chân thành cảm ơn.Em cứ dk dự bị rồi PĐT sẽ xử lý em nhé