Admin1
2020-11-03T00:55:36Z
Nhà trường thông báo một số nội dung liên quan đến đăng ký học học kỳ 2/2020-2021 và việc Khóa/Mở tài khoản ở "Hệ thống thông tin sinh viên" như sau:

1. Lịch đăng ký học được công bố ngày 02/11/2020: https://drive.google.com...VECCMXzm8Od5425wOFN/view .
2. Phân luồng: các website http://dk2.dut.udn.vn , http://dk3.dut.udn.vn , http://dk4.dut.udn.vn  tương ứng dành cho SV tuyển năm 2019, 2018, từ năm 2017 về trước;
3. Tóm tắt Hướng dẫn đăng ký học: https://drive.google.com...ZJD2uB4eUWeeHaQ9HHl/view 
Nếu chưa hiểu tác dụng của mỗi nút lệnh trong trang web thì khi thao tác sẽ dẫn đến kết quả khác ý muốn. Khi chưa thành thạo thao tác ở website ứng với các giai đoạn đăng ký thì phải dùng laptop hoặc PC để thấy được toàn bộ các tooltip ở các nút lệnh.
4. Đối với các sinh viên không đóng học phí đúng hạn (không tính các SV được Trường cho hoãn đóng học phí): Sinh viên còn nợ học phí sau đợt đóng thứ 2 HK1/2020-2021 thì sẽ bị khóa tài khoản website;
5. Sinh viên yếu ngoại ngữ thì chỉ đăng ký được tối đa 14 tín chỉ, không kể Giáo dục thể chất;
6. Nhà trường chỉ giải đáp thắc mắc của sinh viên về đăng ký học được đăng tại website http://fr.dut.udn.vn;  không trả lời các email gửi đến p.daotao.dky@dut.udn.vn kể từ ngày 17/7/2020..