109180068
2022-09-26T02:57:41Z
em đã bị buộc thôi học. Nhà trường cho em hỏi sau khi buộc thôi học thì em cần làm gì để rút hồ sơ và số tiền học phí em đã đóng trong kì này có được hoàn lại không ạ. Em cảm ơn ạ.
Phòng Đào tạo
2023-08-23T08:56:09Z
Originally Posted by: 109180068 

em đã bị buộc thôi học. Nhà trường cho em hỏi sau khi buộc thôi học thì em cần làm gì để rút hồ sơ và số tiền học phí em đã đóng trong kì này có được hoàn lại không ạ. Em cảm ơn ạ.Chào em!
Em đến bàn số 1 khu HC1C em nhé.