101230092
2023-10-24T17:29:05Z
Kính gửi phòng đào tạo,
Tên em là : Trần Đình Sự
Mssv :101230092
Lớp :23C1B
Hiện tại em vẫn chưa nhận tin nhắn kích hoạt của ngân hàng mặc dù lớp em đã nhận được .
Em mong nhận được sự hỗ trợ của phòng đào tạo.
Em xin cảm ơn .
2023-10-26T09:46:10Z
Chào em,
Nhà trường đã thông báo đến ngân hàng rồi em nhé.
Thân mến.