101180304
2023-11-13T07:39:33Z
Dạ em chào Thầy/Cô, em là Lê Tấn Lộc mssv: 101180304. Vừa rồi em có đăng ký thi chuẩn đầu ra B2 trên trang sv.dut.vn đợt thi ngày 22/10/2023 và đã có kết quả. Hiện tại em vẫn chưa thấy trang SV của em cập nhật chứng chỉ ngoại ngữ. Thầy/Cô cho em hỏi sau bao lâu thì thông tin của em được cập nhật và em cần làm thêm thủ tục nào nữa không ạ?
2023-11-13T08:23:50Z
Chào em
Khí ó kết quả từ đại học ngoại ngữ, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật lệ hệ thống thông tin sv của các em. Thầy sẽ chuyển ý kiến này đến phòng Đào tạo