110190026
2023-11-10T03:35:14Z
Kính gởi : Thầy cô giáo phòng đào tạo
Em tên : NGUYỄN XUÂN QUANG
Lớp sinh hoạt : 19X1CLC1
Mã sinh viên : 110190026
Lý do : Hiện tại em đang làm đồ án capstone project kì này trên trang sinh viên cũng đã cập nhập học phần "Đồ án tốt nghiệp" mã học phần "1103000"nhưng em không thể yêu cầu xin giấy hoãn nghĩa vụ quân sự với lí do ''Hiện tại bạn không có học phần đăng kí học nên không được cấp loại đề nghị này "mặc dù kì này em đang làm đồ án tốt nghiệp .em phải nộp gấp giấy hoãn nvqs cho địa phương trong tuần sau. Mong thầy cô hỗ trợ giúp em việc xin giấy hoãn nghĩa vụ quân sự để nộp sơm cho địa phương ạ
Dạ em xin cảm ơn
2023-11-13T08:47:23Z
Chào em,
Em đặt câu hỏi trên trang fr.dut.udn.vn chọn phòng Đào tạo để được hỗ trợ em nhé. Hoặc liên hệ qua mail dt.dhbk@dut.udn.vn.
Thân mến.