101200388
2023-12-14T05:08:00Z
Em chào thầy cô Phòng Đào Tạo,

Em tên là Phan Sỹ Dũng , lớp 20CDTCLC3, MSSV: 101200388

Vừa rồi em bị khoá web do không nộp học phí đúng hạn, đến hôm nay được mở thì học phần ' PBL1: thiết kế mô phỏng và hệ thống dẫn động ' đã hết thời gian đk
Em làm đơn này mong các thầy cô Phòng Đào Tạo mở thêm chỗ các lớp học phần sau để em được đăng kí ạ.
PBL1: thiết kế mô phỏng và hệ thống dẫn động - Mã học phần: 1012243.2320.22.04C - TKB: Thứ 7: 6-8,H101
Em là sinh viên năm 4 chưa tích luỹ được môn trên. Kính mong các quý thầy cô tạo điều kiện cho em được đăng kí để ra trường đúng hạn ạ.

Em xin chân thành cảm ơn.