101230423
2023-12-25T05:33:33Z
Em là Phan văn vũ MSSV 101230423 ,lớp 23CDT3
Em đã chuyển khoản tiền BHYT vào 19h52 ngày 23/12/2024
Nhưng vào Lúc 11h03 ngày 25/12/2024 tài khoản Vietinbank của e liên kết với trường vẫn trừ tiền BHYT tiếp !
Em muốn hoàn lại tiền thì việc này xử lý như thế nào ạ!
Em xin cảm ơn!
2023-12-26T07:21:40Z
Originally Posted by: 101230423 

Em là Phan văn vũ MSSV 101230423 ,lớp 23CDT3
Em đã chuyển khoản tiền BHYT vào 19h52 ngày 23/12/2024
Nhưng vào Lúc 11h03 ngày 25/12/2024 tài khoản Vietinbank của e liên kết với trường vẫn trừ tiền BHYT tiếp !
Em muốn hoàn lại tiền thì việc này xử lý như thế nào ạ!
Em xin cảm ơn!Chào em
Những trường hợp nộp 2 lần sau khi kết thúc đợt thu nhà trường sẽ lập ds và hoàn trả lại cho em nhé