101200211
2024-01-26T08:56:10Z
Dạ chào Thầy, Cô.
Em là Hoàng Quang Vương , sinh viên lớp : 20C1C, khoa : Cơ Khí.
Trong khoảng thời gian đánh giá học phần học kỳ 1 năm 2023-2024 theo lịch từ 4/12/2023 đến 22/2/2022 thì em có vào trang fb.dut.udn.vn để thực hiện đánh giá học phần nhưng không hiện đủ các môn đã học và một một không đánh giá được . Vậy mong trường mở thêm các học phần khác để em có thể đánh giá ạ.
Mong nhận được phản hồi từ thầy cô ạ
Em xin cảm ơn Thầy, Cô ạ!
2024-01-26T15:38:52Z
Chào em, Thầy đã nhận dc thông tin, Thầy sẽ báo với cô phụ trách, thứ 2 em lên xem lại nhé