107220361
2024-01-15T09:45:38Z
Dạ em kính chào thầy cô ! Dạ học kì 2 năm học 2022-2023 em đã bảo lưu, học kì 1 năm học 2023-2024 em không đăng kí tín chỉ nên trong quá trình làm thủ tục thôi học thì Phòng tài chính không tìm được dữ liệu của em, cho em hỏi là hiện tại dữ liệu sinh viên của em có còn ở trường không ạ ? Em xin cảm ơn ạ !
Phòng Đào tạo
2024-02-26T06:59:40Z
Originally Posted by: 107220361 

Dạ em kính chào thầy cô ! Dạ học kì 2 năm học 2022-2023 em đã bảo lưu, học kì 1 năm học 2023-2024 em không đăng kí tín chỉ nên trong quá trình làm thủ tục thôi học thì Phòng tài chính không tìm được dữ liệu của em, cho em hỏi là hiện tại dữ liệu sinh viên của em có còn ở trường không ạ ? Em xin cảm ơn ạ !Chào em!
Em làm đơn xin thôi học đến nộp bàn số 6 khu HC1C em nhé. Dữ liệu vẫn kiểm tra được em nhé.