107220045
2024-03-12T15:23:45Z
Bạn em hiện đang học Kiến Trúc ở Đại học Huế vì lý do cá nhân nên muốn chuyển vào cùng ngành tại trường mình để học ạ. Em muốn hỏi về thủ tục chuyển trường và sau khi vào trường có cần học lại tất cả các môn học không ạ? Hay chỉ cẩn học những môn chưa học thôi ạ? Em cảm ơn vì đã giải đáp thắc mắc ạ.
Phòng Đào tạo
2024-03-14T02:20:30Z
Originally Posted by: 107220045 

Bạn em hiện đang học Kiến Trúc ở Đại học Huế vì lý do cá nhân nên muốn chuyển vào cùng ngành tại trường mình để học ạ. Em muốn hỏi về thủ tục chuyển trường và sau khi vào trường có cần học lại tất cả các môn học không ạ? Hay chỉ cẩn học những môn chưa học thôi ạ? Em cảm ơn vì đã giải đáp thắc mắc ạ.Chào em!
Sinh viên được xem xét chuyển Trường khi có đủ các điều kiện sau:
a) Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Quy định này;
b) Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của CTĐT cùng khóa tuyển sinh tại nơi chuyển đến và đáp ứng yêu cầu riêng của CTĐT.
c) Nơi chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
d) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng Nhà trường và Hiệu trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đến.
Nếu sinh viên được tiếp nhận, Nhà trường sẽ xét khối lượng được công nhận trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, cách thức đánh giá học phần và các điều kiện bảo đảm chất lượng. . Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% khối lượng học tập yêu cầu của CTĐT.