109180095
2024-03-18T04:05:41Z
Lệ phí thi anh văn em đã chuyển vào tài khoản sinh viên vào ngày 09-03-2024 mà danh sách thi không có tên ạ mong nhà trường xem lại giúp em. Trần Văn Hoài Nam - 109180095 - 18X3A
109180095
2024-03-18T20:49:04Z
Originally Posted by: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Em vào đây xem thử có DS ko nhé:
https://dut.udn.vn/Phong...surance/Thongbao/id/9024 Dạ em không thấy tên em ạ. Không biết em phải liên hệ phòng nào để kiểm tra kỹ lại ạ