105200209
2024-04-05T05:57:21Z
Em chào thầy cô ạ
Em là Văn Ngọc Quý Lớp 20DCLC2
Mssv105200209
Cho em hỏi em đang bị hạn chế tín chỉ thì nếu kỳ hè em đăng ký tín chỉ thì có bị tín vào tín kỳ 2 năm này không ạ
Em xin cảm ơn thầy cô ạ
Phòng Đào tạo
2024-04-08T04:23:52Z
Originally Posted by: 105200209 

Em chào thầy cô ạ
Em là Văn Ngọc Quý Lớp 20DCLC2
Mssv105200209
Cho em hỏi em đang bị hạn chế tín chỉ thì nếu kỳ hè em đăng ký tín chỉ thì có bị tín vào tín kỳ 2 năm này không ạ
Em xin cảm ơn thầy cô ạChào em!
Kỳ hè là không em nhé.