vuquocpham123
2024-04-26T08:52:56Z
Dạ em là Phạm Quốc Vũ Lớp SH: 22T_KHDL
MSSV: 102220050
Hiện tại em đã hoàn thành toàn bộ học phí và không còn khoản nợ học phí nào, em làm đơn xin nhà trường mở tài khoản sinh viên ạ, em cảm ơn rất nhiều ạ.