101210317
2024-05-19T05:48:57Z
Kính gửi Thầy/Cô Phòng Đào tạo trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
Em tên là: Ngô Đức Nhĩ Khang
Lớp: 21CDTCLC1
MSSV: 101210317

Em bị khóa tài khoản sinh viên do đóng học phí muộn HK2 2023-2024.

Em đã có nộp học phí đủ qua STK của nhà trường nhưng đến nay vẫn chưa được mở lại, mong Thầy/Cô xem xét hỗ trợ mở TK website SV.

Kính mong Thầy/Cô Phòng Đào tạo hỗ trợ tạo điều kiện giúp em.

Em xin chân thành cảm ơn.