107190072
2020-12-25T16:32:58Z
Thưa Thầy( Cô),em Võ Thị Hồng sinh viên lớp 19H2CLC2.
Kỳ 2 năm 2019-2020,em đã làm đơn hoãn thi và được nhà trường chấp nhận. Và kỳ hè vừa rồi em đã thi bổ sung được một số môn và các môn còn lại ở kỳ này và kỳ sau có lớp nên em mới thi được. Nhưng trên hệ thống sinh viên những môn em đã làm đơn hoãn thi thì hiện điểm 0,mặc dù em đã thi bổ sung nên làm ảnh hưởng đến kết quả tổng trung bình ở kỳ 2 năm 2019-2020 xếp loại yếu dẫn đến là em nằm trong danh sách bị cảnh cáo kết quả học tập. Và em có hỏi các Thầy (Cô) phụ trách lớp học phần em đã thi bổ sung thì đã nộp và nhập điểm rồi nhưng trên trên trang hệ thống sinh viên vẫn hiện điểm 0.
Em mong Thầy (Cô) phản hồi ạ.Em xin chân thành cảm ơn.
2020-12-26T12:01:45Z
Việc nhập điểm và thu điểm thi bổ sung do phòng đào tạo quản lý
2020-12-26T12:02:03Z
Việc nhập điểm và thu điểm thi bổ sung do phòng đào tạo quản lý
2020-12-26T12:02:23Z
Việc nhập điểm và thu điểm thi bổ sung do phòng đào tạo quản lý