111230059
2024-05-25T11:08:15Z
Kính gửi thầy cô phòng tài chính
Em tên là: Nguyễn Thị Thảo Chi
Lớp SH: 23DTTM
MSSV: 111230059
Em viết đơn này kính mong phòng tài chính giải đáp thắc mắc về học phí như sau:
Trong kỳ 2 năm học 2023-2024 ban đầu em có đăng kí 22 tín chỉ và sau khi Trường cho sv huỷ học phần đã đăng kí thì em cũng huỷ 1 học phần có 4 tín là AV A2.2 nhưng đến honc phí đợt cuối thì số tiền học phí hiện lên của em vẫn là số tiền cũ (22 tín)
Vậy kính mong thầy, cô xem xét và phản hồi trường hợp của em.
Em xin chân thành cảm ơn !
2024-05-27T03:59:53Z
Originally Posted by: 111230059 

Kính gửi thầy cô phòng tài chính
Em tên là: Nguyễn Thị Thảo Chi
Lớp SH: 23DTTM
MSSV: 111230059
Em viết đơn này kính mong phòng tài chính giải đáp thắc mắc về học phí như sau:
Trong kỳ 2 năm học 2023-2024 ban đầu em có đăng kí 22 tín chỉ và sau khi Trường cho sv huỷ học phần đã đăng kí thì em cũng huỷ 1 học phần có 4 tín là AV A2.2 nhưng đến honc phí đợt cuối thì số tiền học phí hiện lên của em vẫn là số tiền cũ (22 tín)
Vậy kính mong thầy, cô xem xét và phản hồi trường hợp của em.
Em xin chân thành cảm ơn !


Chào em
Phòng KHTC đã nhận được thông tin, để phòng KHTC gửi thông tin bên đào tạo xem đúng k nhé
Thân ái!