107150225
2024-05-26T10:40:23Z
Kính gửi quý Thầy/Cô Phòng Đào Tạo.
Em là Hoàng Thị Khai sinh viên lớp 15H5
MSSV: 107150225 đã tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp nhưng bảng điểm gốc em chưa có nhận. Hiện tại em đang cần rất gấp bảng điểm để hoàn thiện hồ sơ đi nước ngoài làm việc, nhà em cách trường xa mong quý Thầy/Cô tạo điều kiện cho em xin file pdf bảng điểm qua gmail để em kịp nộp hồ sơ với ạ. Mong Quý Thầy/Cô giúp đỡ.
Đây là gmail cá nhân của em ạ: khaihoang372196@gmail.com
Em xin chân thành cảm ơn!
Phòng Đào tạo
2024-05-28T04:00:41Z
Originally Posted by: 107150225 

Kính gửi quý Thầy/Cô Phòng Đào Tạo.
Em là Hoàng Thị Khai sinh viên lớp 15H5
MSSV: 107150225 đã tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp nhưng bảng điểm gốc em chưa có nhận. Hiện tại em đang cần rất gấp bảng điểm để hoàn thiện hồ sơ đi nước ngoài làm việc, nhà em cách trường xa mong quý Thầy/Cô tạo điều kiện cho em xin file pdf bảng điểm qua gmail để em kịp nộp hồ sơ với ạ. Mong Quý Thầy/Cô giúp đỡ.
Đây là gmail cá nhân của em ạ: khaihoang372196@gmail.com
Em xin chân thành cảm ơn!Chào em!
Trường đã nhận được, cuối tuần sẽ gửi em nhé
107150225
2024-06-07T01:25:34Z
Em chào quý Thầy/Cô.
Trường có phản hồi là cuối tuần gửi lại file bảng điểm cho em nhưng đến hiện tại em chưa có nhận được ạ, mong quý Thầy/Cô kiểm tra lại trường hợp của em với ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!
Phòng Đào tạo
2024-06-10T09:18:49Z
Originally Posted by: 107150225 

Em chào quý Thầy/Cô.
Trường có phản hồi là cuối tuần gửi lại file bảng điểm cho em nhưng đến hiện tại em chưa có nhận được ạ, mong quý Thầy/Cô kiểm tra lại trường hợp của em với ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!Chào em!
Cô đã gửi rồi em nhé.
107150225
2024-06-10T10:03:54Z
Dạ em đã nhận được rồi ạ.
Em cảm ơn Cô ạ.
Phòng Đào tạo
2024-06-11T08:52:09Z
Originally Posted by: 107150225 

Dạ em đã nhận được rồi ạ.
Em cảm ơn Cô ạ.Cảm ơn em