105210030
2024-06-08T03:42:56Z
Kính thưa các thầy cô giáo phòng kế hoạch tài chính
Em tên là : Trần Đức Đạt Mssv : 105210030 Lớp : 21TDH1
Em đã tiến hành đóng học phí dư nợ kì 1 năm học 2023-2024 vào ngày 02/06/2024 ( có hình ảnh bill chuyển tiền file đính kèm theo ) Và em có gửi mail cho phòng kế hoạch tài chính vào ngày 6/6/2024 nhưng vẫn chưa thấy phản hồi ạ và cho tới hiện nay trường vẫn chưa mở các website hệ thống sinh viên cho em vì vậy em viết mail này mong trường xem xét mở các web cho em để em kịp đăng kí các học phần hè ạ
105210030
2024-06-08T03:44:57Z
Kính thưa các thầy cô giáo phòng kế hoạch tài chính
Em tên là : Trần Đức Đạt Mssv : 105210030 Lớp : 21TDH1
Em đã tiến hành đóng học phí dư nợ kì 1 năm học 2023-2024 vào ngày 02/06/2024 ( có hình ảnh bill chuyển tiền file đính kèm theo ) Và em có gửi mail cho phòng kế hoạch tài chính vào ngày 6/6/2024 nhưng vẫn chưa thấy phản hồi ạ và cho tới hiện nay trường vẫn chưa mở các website hệ thống sinh viên cho em vì vậy em viết mail này mong trường xem xét mở các web cho em để em kịp đăng kí các học phần hè ạ
Em có gửi bill chuyển tiền đây mà không được , em có gửi hình ảnh qua mail phòng khtc và mail gửi của e là : datplus0311@gmail.com