110210009
2024-03-11T13:46:53Z
Kính gửi :Phòng đào tạo ĐHBK Đà Nẵng
Em tên : Nguyễn Tuấn Đại Dương
Lớp : 21X1A
MSV:110210009
Khóa 2021 khoa XDDD.
Em có thắc mắc điểm trung bình chung tích lũy môn gdtc là 2.0 cụ thể :
Giáo dục thể chất 1 - 0001 là 4.0
Thể dục - 0015 là 2.0
Bóng chuyền 1 - 0028 1.0
GDTC4 1.0
mà sao không được cấp chứng chỉ ạ ?
Phòng Đào tạo
2024-06-14T04:10:05Z
Originally Posted by: 110210009 

Kính gửi :Phòng đào tạo ĐHBK Đà Nẵng
Em tên : Nguyễn Tuấn Đại Dương
Lớp : 21X1A
MSV:110210009
Khóa 2021 khoa XDDD.
Em có thắc mắc điểm trung bình chung tích lũy môn gdtc là 2.0 cụ thể :
Giáo dục thể chất 1 - 0001 là 4.0
Thể dục - 0015 là 2.0
Bóng chuyền 1 - 0028 1.0
GDTC4 1.0
mà sao không được cấp chứng chỉ ạ ?Chào em!
Thắc mắc về chứng chỉ GDTC em liên hệ tổ đào tạo trung tâm thể chất em nhé.