104160028
2020-07-28T00:55:39Z
Xin chào AD.
Em tên Nguyễn Thanh Long lớp 16n1.
Do e chưa học môn sức bền vật liệu nhưng kì này đến giai đoạn đăng kí toàn trường em mới được đăng kí thì hết lớp.
Hiện cũng còn rất nhiều bạn khác cũng cần mở thêm lớp để học kịp tiến độ. Hiện e đã lập danh sách nếu trường yêu cầu em sẽ làm danh sách nộp.
Nên cho em xin trường mở thêm lớp môn sức bền vật liệu.
Em cảm ơn, mong trường sớm phản hồi và giải quyết.
Admin1
2020-07-28T01:14:53Z
Originally Posted by: 104160028 

Xin chào AD.
Em tên Nguyễn Thanh Long lớp 16n1.
Do e chưa học môn sức bền vật liệu nhưng kì này đến giai đoạn đăng kí toàn trường em mới được đăng kí thì hết lớp.
Hiện cũng còn rất nhiều bạn khác cũng cần mở thêm lớp để học kịp tiến độ. Hiện e đã lập danh sách nếu trường yêu cầu em sẽ làm danh sách nộp.
Nên cho em xin trường mở thêm lớp môn sức bền vật liệu.
Em cảm ơn, mong trường sớm phản hồi và giải quyết.Chào em,
Em làm theo hướng dẫn đăng ký & thực hiện theo Lịch đăng ký của của Trường là sẽ được!
Không nộp đơn gì nhé.