103170088
2022-08-02T16:02:00Z
Kính gửi Phòng đào tạo.
Em tên là Phùng Văn Phát
Sinh viên lớp 17C4B
MSSV: 103170088

Em muốn hỏi về vấn đề điểm học phần môn Trang bị điện - điện tử ĐCĐT.
Thầy cô cho em hỏi là tháng 12/2021 vừa qua em có thi bổ sung học phần Trang bị điện-điện tử ĐCĐT nhưng hiện trên hệ thống sinh viên vẫn chưa được cập nhật điểm ( điểm trên hệ thống vẫn là điểm F).
Mong quý thầy cô kiểm tra và cập nhật giúp em.
Em xin cảm ơn !
Phòng Đào tạo
2022-08-05T01:48:47Z
em liên hệ giáo viên khoa CKGT, GV chưa nộp điểm về Phòng Đào tạo
103170088