106180083
2022-08-09T02:18:40Z
Kính thưa các Thầy/Cô đang công tác tại Phòng Đào Tạo,

Em tên là: Cao Minh Hoàng. Lớp: 18DT2. MSSV: 106180083.

Hiện tại em còn nợ 2 môn là Kỹ thuật mạch 1 và Đồ án KT Mạch điện tử mà theo em biết thì 2 môn này không còn được giảng dạy nữa thì em có thể đăng ký môn học nào để thay thế vậy ạ?
Và em còn nợ tổng cộng là 5 chỉ học phần thì sắp tới có được đăng kí đồ án tốt nghiệp trước không ạ?

Mong nhận được phản hồi từ các Thầy/Cô đang công tác tại Phòng Đào Tạo.
Em xin cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2022-08-10T07:47:02Z