103170106
2022-08-22T09:59:49Z
Kính gửi quý Thầy/cô
Tên em là: Triệu Đức Tông
Lớp : 17C4B
MSSV: 103170106
Theo thông báo của Nhà trường thì em không đủ điều kiện nhận ĐATN trong kì này do 2 vấn đề:
- Vấn đề thứ nhất: Em có 2,5 chỉ chưa đăng ký học, nhưng đây là 2,5 chỉ em đã học bằng các học phần thay thế ở các kỳ trước:
+ Môn TH Cảm biến và Kĩ Thuật đo (1032440) thay thế cho TH Cảm biến và Kĩ Thuật đo (1031163).
+ Môn Kỹ thuật điện - điện tử ứng dụng (1052370) thay thế cho Môn Truyền động tự động điện (1031600).
- Vấn đề thứ 2: Môn Đồ án Thiết kế Động cơ đốt trong em chưa được tích luỹ điểm nhưng môn này em đã học ở kì hè vừa rồi và đã có điểm rõ ràng.
Mong quý Thầy Cô cập nhật điểm học phần thay thế và điểm học phần Đồ án Thiết kế Động cơ sớm nhất có thể để em được nhận ĐATN ạ
Em cảm ơn !
Phòng Đào tạo
2023-04-04T08:47:01Z
Originally Posted by: 103170106 

Kính gửi quý Thầy/cô
Tên em là: Triệu Đức Tông
Lớp : 17C4B
MSSV: 103170106
Theo thông báo của Nhà trường thì em không đủ điều kiện nhận ĐATN trong kì này do 2 vấn đề:
- Vấn đề thứ nhất: Em có 2,5 chỉ chưa đăng ký học, nhưng đây là 2,5 chỉ em đã học bằng các học phần thay thế ở các kỳ trước:
+ Môn TH Cảm biến và Kĩ Thuật đo (1032440) thay thế cho TH Cảm biến và Kĩ Thuật đo (1031163).
+ Môn Kỹ thuật điện - điện tử ứng dụng (1052370) thay thế cho Môn Truyền động tự động điện (1031600).
- Vấn đề thứ 2: Môn Đồ án Thiết kế Động cơ đốt trong em chưa được tích luỹ điểm nhưng môn này em đã học ở kì hè vừa rồi và đã có điểm rõ ràng.
Mong quý Thầy Cô cập nhật điểm học phần thay thế và điểm học phần Đồ án Thiết kế Động cơ sớm nhất có thể để em được nhận ĐATN ạ
Em cảm ơn !Chào em!
Em kiểm tra lại tài khoản em nhé.