105200150
2022-08-23T12:11:25Z
Kính chào quý thầy cô,
Em là Chu Trí Tùng - MSSV : 105200150
Sau một thời gian trở lại học online và hệ thống E-learning, em không đăng nhập được vào hệ thống microsoft team. Sự cố này gây ảnh hướng đến quá trình truy cập tài liệu và nộp bài tập lên hệ thống.
Rất mong được sự giúp đỡ của quý thầy cô hỗ trợ giúp, em xin cảm ơn rất nhiều.
Trân trọng./
2023-04-06T01:38:39Z
Em đăng nhập trang sv.dut.udn.vn để gửi yêu cầu. Mật khẩu mới sau khi reset sẽ được hiển thị trên trang này sau tối đa là 24giờ.