106220265
2024-04-12T12:10:24Z
Kính gửi Phòng đào tạo
Em tên là: Trần Đình Quang Nhật
Lớp: 22KTMT2
MSSV: 106220265
Lí do: Em hiện tại mất mật khẩu tài khoản msteam và bị đăng xuất hết khỏi thiết bị. Em đã gửi yêu cầu xin cấp lại mật khẩu trên trang sv và không thấy tên trong danh sách bị khóa tài khoản.
Kính mong quý thầy cô hỗ trợ giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.
2024-04-24T00:51:10Z
Sau khi gửi yêu cầu reset mật khẩu MS Teams trên trang SV, em vui lòng đợi tối đa 24 tiếng. Nhà trường sẽ có bộ phận reset mật khẩu hằng ngày cho sinh viên.