105200518
2021-09-06T01:40:41Z
Em chào thầy/cô
Em tên là Nguyễn Hoàng Tiến Trung
Sinh viên lớp 20TDHCLC4
Email: taidaigiu@gmail.com
Thưa thầy/cô ngày 6/9/2021 trang sv.dut.udn.vn yêu cầu phải đổi mật khẩu của tài khoản sinh viên , mật khẩu yêu cầu không quá 12 kí tự nhưng em đã đổi quá số kí tự cho phép sau khi đổi mật khẩu thành công thì em đăng xuất và đăng nhập lại không thành công .
Em mong quý thầy/cô giúp đỡ cấp lại mật khẩu cho em.
Em xin chân thành cảm ơn thầy/cô ạ.