102210377
2022-09-19T01:51:32Z
Kính chào quý thầy cô,
Em là Nguyễn Ngọc Thịnh - MSSV : 121170092 - Khoa : Công Nghệ Thông Tin.
Em không đăng nhập được vào hệ thống trang DUT-LMS. Em có gửi hỗ trợ cấp lại mật khẩu DUT-LMS (đã xác nhận yêu cầu) nhưng đã nhiều ngày rồi em chưa nhận được phản hồi cấp lại mật khẩu đăng nhập. Sự cố này gây ảnh hướng đến quá trình truy cập tài liệu và nộp bài tập lên hệ thống.
Rất mong được sự giúp đỡ của quý thầy cô hỗ trợ giúp, em xin cảm ơn rất nhiều.
Trân trọng./
2023-04-06T01:37:37Z
Em đăng nhập trang sv.dut.udn.vn để gửi yêu cầu. Mật khẩu mới sau khi reset sẽ được hiển thị trên trang này sau tối đa là 24giờ.