101180023
2022-10-02T02:29:44Z

Em tên là Nguyễn Ngọc Đạt , lớp 19C1D, MSSV :101190207
Em viết đơn này là để xin phép được đăng ký bổ sung thêm vào lớp CNCTM 1 (10738) đợi đk lần này , để các kỳ sau em có thể học tập đúng tiến độ để nhận ĐA , mong quý thầy cô phòng ĐÀO TẠO
tạo điều kiện cho em đk môn học này .
Em xin trân thành cảm ơn !