107180360
2022-11-17T11:57:38Z
Kính gởi: Phòng Đào Tạo Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Em tên là: Nguyễn Thị Nhật Băng
Lớp 18H5CLC
Hôm nay em viết đơn này xin trường cấp lại mật khẩu tài khoản trang sv.dut.udn.vn qua mail 107180360@sv1.dut.udn.vn
Mã sv:107180360
Để làm khảo sát thủ tục tốt nghiệp vào tháng 11/2022 ạ
Em cảm ơn ạ.