106180103
2022-12-20T02:56:26Z
Kính gửi thầy cô Phòng đào tạo.
Em tên là : Trần Văn Phong
mssv: 106180103 ; k18 khoa điện tự viễn thông.
Trường hợp của em là bị trễ môn thí nghiệm anten và thí nghiệm siêu cao tần . Trong danh sách học phần thay thế học kỳ 2 năm 2022-2023 hai môn này đều được thay thế bằng môn thí nghiệm thông tin số và em đã đăng kí thay thế môn thí nghiệm kỹ thuật siêu cao tần bằng môn thí nghiệm thông tin số. Mong Thầy cô có thể giúp em mở lớp tăng cường môn thí nghiệm anten ạ hiện tại 2 môn thí nghiệm kỹ thuật siêu cao tần và thí nghiệm kỹ thuật anten không còn được mở lớp trên trang đăng kí học. Mong thầy cô hỗ trợ giúp em để em có thể hoàn thành sớm chương trình học để ra trường. Em xin cảm ơn ạ.
Phòng Đào tạo
2023-03-08T09:21:02Z
Originally Posted by: 106180103 

Kính gửi thầy cô Phòng đào tạo.
Em tên là : Trần Văn Phong
mssv: 106180103 ; k18 khoa điện tự viễn thông.
Trường hợp của em là bị trễ môn thí nghiệm anten và thí nghiệm siêu cao tần . Trong danh sách học phần thay thế học kỳ 2 năm 2022-2023 hai môn này đều được thay thế bằng môn thí nghiệm thông tin số và em đã đăng kí thay thế môn thí nghiệm kỹ thuật siêu cao tần bằng môn thí nghiệm thông tin số. Mong Thầy cô có thể giúp em mở lớp tăng cường môn thí nghiệm anten ạ hiện tại 2 môn thí nghiệm kỹ thuật siêu cao tần và thí nghiệm kỹ thuật anten không còn được mở lớp trên trang đăng kí học. Mong thầy cô hỗ trợ giúp em để em có thể hoàn thành sớm chương trình học để ra trường. Em xin cảm ơn ạ..