105180347
2023-02-06T09:18:39Z
Kính gửi Thầy/cô,

Em tên là: Trần Việt Đức
Lớp: 18TDH2
MSSV: 105180347

Em viết đơn này với lý do thông tin dân tộc của em bị sai ạ(thông tin dân tộc "Nùng" là sai), thầy/cô sửa lại giúp em thông tin chính xác là dân tộc"Thái" ạ. Em xin cảm ơn thầy/cô ạ.
Phòng Đào tạo
2023-02-07T10:01:43Z
là sao? em có tên trong ds xét TN rồi mà
105180347
2023-02-09T09:34:43Z
Originally Posted by: Phòng Đào tạo 

là sao? em có tên trong ds xét TN rồi màDạ thưa thầy/cô, phần thông tin dân tộc của em bị sai ạ, thông tin đúng là dân tộc "Thái" ạ.
Phòng Đào tạo
2023-02-13T08:17:40Z