105170248
2023-02-09T01:31:55Z
Kính gửi Phòng Đào Tạo
Em tên là Nguyễn Đình Phong. Lớp 17DCLC. Mã số sinh viên: 105170248
Em đã lập đơn đăng kí xét tốt nghiệp vào ngày 28/12/2022 và đã nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp vào ngày 6/1/2023 tại bàn số 6. Bên trường xác nhận trường đã nhận được đơn xét tốt nghiệp của em vào lúc 8h22 ngày 6/1/2023. Em cũng đã đến trực tiếp để trình bày vấn đề ngày vào ngày 7/2/2023 với các cô ở bàn số 5, số 6 và các cô đã giải quyết cho em vấn đề này. Nhưng hiện tại em vẫn không có tên trong danh sách dự kiến được xét tốt nghiệp của trường vào đợt T2/2023.
Em đã tích lũy đủ số tín chỉ ở chương trình đào tạo là 120TC và điểm cũng đã được cập nhật đầy đủ (TBC tích lũy T4 là 2.93). Ngoài ra có môn Lý thuyết mạch với mã học phần 1052433 mặc dù đã cập nhật điểm thang 10 và thang 4 ở trong bảng điểm và đã được tính vào điểm TBC tích lũy thang 4 nhưng vẫn chưa được cập nhật điểm ở chương trình đào tạo, em đã học lại học phần thay thế là Lý thuyết mạch điện với mã lớp học phần là 1052513.2010.19.28 với điểm D. Mong thầy cô có thể xử lý trường hợp của em để em có thể được nhận bằng đúng hạn ạ. Em cảm ơn thầy cô nhiều ạ.
Phòng Đào tạo
2023-02-09T08:10:19Z
đã cập nhật, sẽ bổ sung em vào ds xét TN
105170248
2023-02-09T08:41:52Z
Em cảm ơn thầy cô nhiều ạ. Em chắc chắn được thêm vào trong danh sách dự kiến được xét tốt nghiệp chưa ạ? Khi nào trường sẽ cập nhật danh sách dự kiến được xét tốt nghiệp mới để em theo dõi ạ?
105170248
2023-02-13T15:12:29Z