106220086
2023-02-18T09:13:46Z
Em chào thầy/cô ạ. Em muốn hỏi ạ. Em có vào trang khoa GDTC của Đại học Đà Nẵng để xem điểm nhưng khi đăng nhập thì em đăng nhập tên tài khoản và mật khẩu như trang sv.dut.udn thì hệ thống kêu đăng nhập thất bại. Vậy em lấy tài khoản đăng nhập ở đâu ạ. Em cảm ơn ạ