105180215
2023-02-22T05:39:55Z
Kính gửi phòng đào tạo.
Em tên là Lê Thìn
Mssv: 105180215
Hiện tại em đã được đăng kí học phần PBL4: NMD trạm biến áp và hệ thống bảo vệ - 1052783- 4,5 tín chỉ. Nhưng có hiện là lớp không đủ điều kiện học (Đ).
Vậy cho em hỏi là có phải do mã học phần bảo vệ rơ le không ạ, em đã đăng kí học phần thay thế Bảo vệ rơ le khoá 20 trong kì này và được khoa phê duyệt.
Mong phòng đào tạo tạo điều kiện để em học môn Pbl4 và kịp nhận đồ án tốt nghiệp ạ.
Em xin cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2023-02-23T02:26:30Z
Originally Posted by: 105180215 

Kính gửi phòng đào tạo.
Em tên là Lê Thìn
Mssv: 105180215
Hiện tại em đã được đăng kí học phần PBL4: NMD trạm biến áp và hệ thống bảo vệ - 1052783- 4,5 tín chỉ. Nhưng có hiện là lớp không đủ điều kiện học (Đ).
Vậy cho em hỏi là có phải do mã học phần bảo vệ rơ le không ạ, em đã đăng kí học phần thay thế Bảo vệ rơ le khoá 20 trong kì này và được khoa phê duyệt.
Mong phòng đào tạo tạo điều kiện để em học môn Pbl4 và kịp nhận đồ án tốt nghiệp ạ.
Em xin cảm ơn.Đã đk cho em, em theo dõi TKB và đi học