103190144
2023-06-01T10:49:10Z
kính gởi Phòng đào tạo
em tên: Võ Thành Duy
mssv: 103190144
hiện tại môn sức bền vật liệu mã học phần 1032200 đã được thay thế thành 1033270 học kỳ hè này có mở nhưng em không thể đăng ký được trên trang dk4 củng không hiện học phần này trên trang dk4 để em đăng ký, mong thầy cô phòng đào tạo trợ giúp hướng dẫn ạ.
em cảm ơn nhiều ạ.
Phòng Đào tạo
2023-06-02T16:39:29Z
môn SBVL có lịch học trùng với môn em đã đk (trùng sáng T4)
107220038
2023-06-02T17:26:21Z
Kính gửi quý thầy cô phòng đào tào
Em MSSV: 107220038
Lúc đăng kí học hè em muốn đăng kí học anh văn A2.2 và chủ nghĩa xã hội ạ, nhưng khi em đăng kí học anh văn A2.2 thì bị trùng lịch với môn chủ nghĩa xã hội, em mong muốn quý thầy cô mở thêm lớp chủ nghĩa xã hội để chúng em có thể đăng kí ạ
Em xin cảm ơn quý thầy cô nhiều ạ
107220038
2023-06-02T17:28:08Z
Kính gửi quý thầy cô phòng đào tào
Em MSSV: 107220038
Lúc đăng kí học hè em muốn đăng kí học anh văn A2.2 và chủ nghĩa xã hội ạ, nhưng khi em đăng kí học anh văn A2.2 thì bị trùng lịch với môn chủ nghĩa xã hội, em mong muốn quý thầy cô mở thêm lớp chủ nghĩa xã hội để chúng em có thể đăng kí ạ
Em xin cảm ơn quý thầy cô nhiều ạ.

102210215
2023-06-02T18:30:44Z
Thưa thầy/cô
Em là Trương Viết Long
MSSV: 102210215
Em học chương trình CLC vì không đăng kí được lớp học ở học kì hè do đã full, nên em có đề nghị trường học ghép với chương trình đại trà nhưng lại KHÔNG ĐƯỢC DUYỆT.
Em muốn hỏi vì sao lại thế, và làm sao để được DUYỆT vì em rất có nhu cầu học hè ạ.
Em cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2023-06-08T06:57:17Z
Originally Posted by: 107220038 

Kính gửi quý thầy cô phòng đào tào
Em MSSV: 107220038
Lúc đăng kí học hè em muốn đăng kí học anh văn A2.2 và chủ nghĩa xã hội ạ, nhưng khi em đăng kí học anh văn A2.2 thì bị trùng lịch với môn chủ nghĩa xã hội, em mong muốn quý thầy cô mở thêm lớp chủ nghĩa xã hội để chúng em có thể đăng kí ạ
Em xin cảm ơn quý thầy cô nhiều ạChào em!
Trùng thì không được em nhé. Nhà trường vừa bổ sung đang thời gian đăng ký đó em.
Phòng Đào tạo
2023-06-08T07:29:25Z
Originally Posted by: 107220038 

Kính gửi quý thầy cô phòng đào tào
Em MSSV: 107220038
Lúc đăng kí học hè em muốn đăng kí học anh văn A2.2 và chủ nghĩa xã hội ạ, nhưng khi em đăng kí học anh văn A2.2 thì bị trùng lịch với môn chủ nghĩa xã hội, em mong muốn quý thầy cô mở thêm lớp chủ nghĩa xã hội để chúng em có thể đăng kí ạ
Em xin cảm ơn quý thầy cô nhiều ạChào em!
Chỉ phản hồi 01 mục thôi em nhé.
Phòng Đào tạo
2023-06-08T07:29:42Z
Originally Posted by: 107220038 

Kính gửi quý thầy cô phòng đào tào
Em MSSV: 107220038
Lúc đăng kí học hè em muốn đăng kí học anh văn A2.2 và chủ nghĩa xã hội ạ, nhưng khi em đăng kí học anh văn A2.2 thì bị trùng lịch với môn chủ nghĩa xã hội, em mong muốn quý thầy cô mở thêm lớp chủ nghĩa xã hội để chúng em có thể đăng kí ạ
Em xin cảm ơn quý thầy cô nhiều ạ.Chào em!
Chỉ phản hồi 01 mục thôi em nhé.
Phòng Đào tạo
2023-06-08T07:31:11Z
Originally Posted by: 102210215 

Thưa thầy/cô
Em là Trương Viết Long
MSSV: 102210215
Em học chương trình CLC vì không đăng kí được lớp học ở học kì hè do đã full, nên em có đề nghị trường học ghép với chương trình đại trà nhưng lại KHÔNG ĐƯỢC DUYỆT.
Em muốn hỏi vì sao lại thế, và làm sao để được DUYỆT vì em rất có nhu cầu học hè ạ.
Em cảm ơn.Chào em!
Đăng ký học có quy định, em làm đơn trình bay đến nộp bàn số 5 khu HC1C em nhé.