106180076
2023-06-01T15:17:49Z
Kính chào thầy/cô phòng đào tạo!
Em tên: Hồ Văn Tiến Dũng, lớp 18DT2, MSSV: 106180076
Trong danh sách TKB các môn được mở lớp trong học kỳ hè 2023 em thấy trường có mở lớp học phần môn Kỹ thuật lập trình với Mã HP: 10241502221xx91 (Đại trà) nhưng em vào trang đăng ký của trường thì lại không hiện lên học phần đó để đăng ký. Nên em xin thầy cô phòng đào tạo xem xét và tạo điều kiện cho em được đăng ký và hoàn thành đủ tín chỉ để ra trường.
Em xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô!
Phòng Đào tạo
2023-06-02T01:09:00Z
môn KTLT đang mở là môn của sinh viên ngành KT điện