110190025
2023-06-02T00:59:34Z
Em chào quý thầy cô phòng đào tạo.
Em tên là: Trần Đình Phước, sinh viên lớp 19X1CLC1, hiện tại em vẫn không đăng ký được một số môn cuối cùng để kịp nhận đồ án tốt nghiệp mà trong kỳ hè này khoa có mở lớp:
- Toán chuyên ngành 2 (PP PTHH) - 1tc
Mã học phần: 1102493.2221.xx.91
- Lý thuyết đàn hồi - 1tc
Mã học phần: 1102510.2221.xx.91
- PBL 2: Phân tích kết cấu - 3tc
Mã học phần: 1102500.2221.xx.91
Em mong thầy cô bổ sung em vào danh sách học của 3 học phần trên trong kỳ hè này để em kịp tiến độ học ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2023-06-02T01:20:06Z